Sunday, September 13, 2009

Từ 01/08/2009, gộp sổ hồng sổ đỏ

Sáng 3/7, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố lệnh về một số điều luật được Quốc hội thông qua như Luật Nhà ở, Đất đai... Trong đó, thông tin gộp sổ hồng sổ đỏ và quyền sở hữu nhà của Việt kiều được nhiều người quan tâm.
> Việt kiều được phép sở hữu một nhà trở lên kể từ 01/09/2009.


Có hiệu lực từ 01/08/2009, luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản sẽ giải quyết những vấn đề chồng chéo trong các Luật Xây dựng, Đấu thầu, Doanh nghiệp, Đất đai và Nhà ở. Kể từ tháng 04/2010, Bộ Tài nguyên môi trường sẽ hoàn thiện dự thảo hướng dẫn chi tiết tài liệu cấp một mẫu giấy chung cho cho quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Theo Luật Đất đai và Luật Nhà ở cũ, có nhiều loại giấy tờ về nhà đất cùng tồn tại. Giấy đỏ của Luật Đất đai 1993 công nhận quyền sử dụng đất. Giấy đỏ Luật Đất đai năm 2003 quy định quyền sử dụng đất và sở hữu nhà. Còn giấy hồng có ba loại: Giấy hồng cũ công nhận nhà và đất theo Nghị định 60/CP của Chính phủ, giấy hồng mới được cấp theo Luật Nhà ở năm 2005 cùng công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà. Giấy hồng theo Nghị định 95/CP công nhận công trình xây dựng trên đất thuê, đất mượn.

Để khắc phục việc quá nhiều giấy cùng tồn tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị gộp sổ hồng (giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà) và sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) làm một và lấy tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Năm 2007, Quốc hội đã có nghị quyết thống nhất sổ hồng sổ đỏ nhưng đến nay việc gộp hai sổ mới chính thức đi đến hồi kết.

Trong buổi công bố lệnh hôm qua, các vấn đề liên quan đến sở hữu nhà của Việt kiều và Luật Quy hoạch đô thị cũng được nhiều người lưu ý. Theo điều 126 Luật Nhà ở và 121 Luật Đất đai sửa đổi, kể từ ngày 01/09/2009, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ có thêm 3 quyền: quyền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, quyền cho thuê và quyền được ủy quyền quản lý nhà ở. So với công dân Việt Nam ở trong nước, đối tượng này bị hạn chế hơn 2 quyền, quyền góp vốn và quyền bảo lãnh bằng tài sản là nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở.

Cũng trong ngày, Lệnh về Luật Quản lý nợ công, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Cơ quan đại diện, Luật Quy hoạch đô thị cũng được ban hành.

Hoàng Lan.

Share/Save/Bookmark

No comments: