Wednesday, September 2, 2009

100 years of visual effects through 5-minute clip

Video collection of classic moments in the history of development of visual effects (visual effect) from silent films to recent blockbuster.

View video: Visual Effects: 100 Years of Inspiration.In the video excerpt of the film:
1900 - The Enchanted Drawing
1903 - The Great Train Robbery
1923 - The Ten Commandments (Silent)
1927 - Sunrise
1933 - King Kong
1939 - The Wizard of Oz
1940 - The Thief of Baghdad
1954 - 20.000 Leagues Under the Sea
1956 - Forbidden Planet
1963 - Jason and the Argonauts
1964 - Mary Poppins
1977 - Star Wars
1982 - Tron
1985 - Back to the Future
1988 - Who Framed Roger Rabbit
1989 - The Abyss
1991 - Terminator 2: Judgment Day
1992 - The Young Indiana Jones Chronicles
1993 - Jurassic Park
2004 - Spider-Man 2
2005 - King Kong
2006 - Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
2007 - Pirates of the Caribbean: At World's End
2007 - The Golden Compass
2008 - The Spiderwick Chronicles
2008 - The Curious Case of Benjamin Button

Video: Youtube.

Share/Save/Bookmark

1 comment:

Thiên said...

Thật là 1 bước tiến lớn. Nhìn lại lịch sử làm phim 100 năm nay của thế giới thật là ngưỡng mộ, từ những hình nhân với công nghệ stopframe thì bây giờ đã là những công nghệ hi-tech cho ra đời những đoạn phim thật tuyệt vời. Việt Nam chúng ta cần phải học hỏi thật mau chóng vì theo clip này thì chúng ta chỉ mới đến năm 1963 thôi.