Saturday, July 25, 2009

Visit moon by Google Earth

Service satellite photos Google has additional features allow viewers chu du moon with photos, video, maps history ... by NASA.
> Photos oceans of interesting on Google Earth.


This new feature in Google Earth 5.0 in order to celebrate 40 years of human first set foot on the moon (20/07/1969). Once installed and open applications, users find the icon to rotate the orbital and "Moon" (view friendly Google Moon commercial clip here).


Start the discovery process by selecting "Moon" from the icons on the map.


Moon with many interesting things to learn.


Click the red dots to read the information, data and plan ahead by NASA.


Search the "Apollo Missions" in the Gallery "Moon Gallery", users can see the photo above (Apollo 11).


Viewers may also observe the moon style Street View.


A photo on Apollo.


Map the moon.


Through this map, viewers can zoom in to see more and read the information.


Observe the moon surface.


Topographical maps show a high low among regions, mountains, valleys ...


The moon looked remote.

Photos: PC World.

Share/Save/Bookmark

3 comments:

thomas said...

O tren mat trang nguoi hanh tin co xay dung mot thanh pho rat lon, dia bay cua ho lon bang mot thanh pho My. Dieu nay duoc cong nhan cua Neil Amstrong va Aldrin khi len mat trang nhin thay, nhung Nasa tu choi tin nay vi ly do quoc phong. Sau nay Neil Armstrong da noi chuyen nay voi mot vien truong khi lam viec o mot dai hoc My. Nhieu phi hanh doan cung cong nhan nhin thay UFO khi len mat trang ke ca nguoi phi hanh doan nguoi Nga.

Phạm Anh Tú said...

Khoảng cách từ mặt trăng đến Trái đất rất gần. Với một kính thiên văn tự chế thông thường cũng có thể quan sát mặt trăng. Nếu có chuyện đó không lý nào cả thế giới không biết được.

Nguyen Anh Van said...

Quả là thú vị khi muốn tìm hiểu mặt trăng, nó giúp ích cho chúng ta hiểu biết thêm về mặt trăng. Công nghệ bây giờ giỏi thật. Google map giờ đến Google moon. Chúng tôi ủng hộ.