Tuesday, May 26, 2009

Chuyển tài khoản thẻ gọi điện thoại Internet RingVoiz và Vietvoice

Mặc dù dịch vụ phone-to-phone đã bị cấm hoạt động, khách hàng của thẻ điện thoại Internet RingVoiz và Vietvoice vẫn có thể thực hiện cuộc gọi từ nước ngoài về Việt Nam bằng cách chuyển đổi tài khoản mới.

Bà Lê Thị Thu - đại diện Công ty Một Kết Nối OCI và là nhà cung cấp dịch vụ phone-to-phone - cho hay khách hàng của công ty OCI vẫn có thể dùng tài khoản của thẻ VietvoiceRingVoiz gọi về Việt Nam từ Mỹ, Canada, và Úc.

Chủ thẻ phải chuyển đổi tài khoản trực tiếp trên website của OCI để được cung cấp một tài khoản mới (OCI Pinless), để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ này qua trung gian là Công ty One Connection Pte (OCP) tại Singapore. Trước mắt phí cuộc gọi sẽ không thay đổi so với trước vì phần phụ thêm khi thông qua OCP sẽ do OCI chi trả cho khách hàng. Các khách hàng khác đang sử dụng thẻ VietvoiceRingVoiz với dịch vụ PC to Phone ra nước ngoài hoàn toàn không bị ảnh hưởng từ việc ngưng dịch vụ phone-to-phone.

Hiện có hơn một triệu thẻ Internet VietVoiceRingVoiz trên thị trường Việt Nam (mệnh giá từ 10.000 đến 200.000 VND). Tuy nhiên, chức năng phone-to-phone trong cả hai loại thẻ này sẽ bị dừng từ sau ngày 27 tháng 03 và chỉ có thể sử dụng dịch vụ PC to Phone gọi đi từ Việt Nam.

OCI bị yêu cầu phải ngừng ngay dịch vụ phone-to-phone chiều về Việt Nam. Sở thông tin truyền thông TP.HCM đã xử phạt OCI 20,000,000 VND và tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm.

Yêu cầu thu hồi thẻ điện thoại Internet VietVoice và RingVoiz đối với công ty OCI.

Share/Save/Bookmark

No comments: