Saturday, August 22, 2009

FPT Software chuyển giao Gói số 1 trong chương trình CMMi-5

Hôm nay, Công ty phần mềm FPT đã trao Gói số 1 trong chương trình chuyển giao bộ tài liệu kinh nghiệm xây dựng, áp dụng và thi lấy chứng chỉ CMMi-5 cho Vụ Công nghệ thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
> FPT Software chuyển giao kinh nghiệm triển khai CMMi-5.


Sau khi nhận bàn giao, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thông báo cho các hiệp hội, doanh nghiệp công nghệ thông tin và đơn vị nào có nhu cầu có thể liên lạc với Vụ Công nghệ để nhận miễn phí bản sao đĩa CD chứa tài liệu.

Bộ tài liệu tham khảo này giúp doanh nghiệp biết được các yêu cầu của tiêu chuẩn CMMI 5 và ISO 9001: 2008 được phản ánh cụ thể vào tài liệu áp dụng trong một tổ chức là như thế nào. Doanh nghiệp cũng có thể dùng lại phần biểu mẫu và dựa trên đó để thiết lập tài liệu của tổ chức mình.

Lễ bàn giao diễn ra chiều 20/8 tại trụ sở FPT Software (Hà Nội) là bước đầu tiên trong Chương trình gồm 3 mốc: Chuyển giao Bộ tài liệu, Chuyển giao Hệ thống phần mềm và Chuyển giao Bộ cài đặt.

Theo lộ trình, FPT Software sẽ tiến hành bàn giao Gói số 2 trong tháng 11/2009 và toàn bộ quá trình sẽ hoàn tất vào cuối tháng 12/2009.

CMMI (Capability Maturity Model Integration) là một mô hình trưởng thành cải tiến quy trình dành cho phát triển sản phẩm và dịch vụ. Mô hình gồm các bài thực hành tốt nhất liên quan đến hoạt động phát triển và bảo dưỡng sản phẩm hoặc dịch vụ trong quá trình từ lúc có yêu cầu cho đến khi bàn giao và bảo dưỡng, bảo hành.

CMMI cung cấp một nền tảng mà từ đó các công ty phát triển phần mềm có thể liên tục tối ưu hóa chất lượng quản lý, phát triển và phân phối các sản phẩm. Nó được chia thành 5 cấp tương ứng với 5 mức độ trưởng thành về năng lực trong hoạt động sản xuất phần mềm.

Share/Save/Bookmark

1 comment:

Dương Hoàng Thanh said...

Mình muốn liên lạc để xin đĩa CD CMMI nhưng ko biết vụ Công nghệ thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có địa chỉ là gì? Số điện thoại, email?