Monday, June 1, 2009

Những từ khóa nguy hiểm nhất Internet

Từ khóa tra cứu lời bài hát hoặc những từ khóa có nội dung "free" (miễn phí) như host free, free domain... hoặc iPhone đều có thể khiến máy tính người tìm kiếm nhiễm mã độc.

Trong số những từ khóa nguy hiểm thì từ khóa "screensaver" (hình nền bảo vệ màn hình) lại đứng top với tỉ lệ 59,1%, tức là cứ có hai kết quả thì một kết quả chứa website lừa đảo. Ngoài ra, trung bình cứ bốn kết quả tìm kiếm lời bài hát thì có một kết quả chứa website không an toàn.

Đối với những từ khóa về sức khỏe và khủng hoảng kinh tế, nguy cơ nhiễm mã độc là 0,4% như tìm kiếm thuốc Viagra như trước.

Dưới đây là danh sách được thống kê qua 2.658 từ khóa phổ biến qua 413.368 URL của hãng bảo mật McAfee:


Share/Save/Bookmark

No comments: