Friday, June 12, 2009

Morro - chương trình diệt virus miễn phí của Microsoft

Ngoài việc phát hành hệ điều hành Windows 7 ra, tập đoàn phần mềm Mỹ Microsoft tiếp tục thu hút sự chú ý khi họ công bố sẽ cung cấp chương trình diệt virus miễn phí vào cuối năm nay (2009).

Theo phát ngôn viên của Microsoft, phần mềm diệt virus này có tên Morro đang được dùng giới hạn trong công ty, bản thử nghiệm đại trà sẽ xuất hiện vào thời điểm chưa xác định trong năm 2009.

Morro được đánh giá sẽ thu hút một lượng lớn người sử dụng vì Morro được phát triển trên nền tảng các hệ thống Windows Vista, XPWindows 7. Chương trình này cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm của hai công ty bảo mật hàng đầu McAfeeSymantec.

Dự kiến Morro sẽ được download riêng trên trang chủ của tập đoàn Microsoft chứ không đính kèm trong hệ điều hành Windows 7. Ngoài ra, dịch vụ bảo mật hiện tại Live OneCare của Microsoft sẽ dừng cung cấp vào cuối tháng 06 năm 2009 này.

Share/Save/Bookmark

No comments: