Wednesday, June 10, 2009

5 chức năng mới của iPhone 3G S

Trong đoạn video giới thiệu phiên bản iPhone 3G Speed, điện thoại của Apple đóng vai trò như một camera an ninh ghi lại những xâm nhập bất hợp pháp. iPhone 3G Speed đánh động cho chủ nhân biết có kẻ thâm nhập.

5 chức năng mới của iPhone 3G S gồm:

  1. Tính năng quay phim.

  2. Bản đồ và la bàn số.

  3. Duyệt web với Safari.

  4. Hỗ trợ iPod.

  5. Giao diện e-mail.

Share/Save/Bookmark

No comments: