Thursday, September 10, 2009

Tắt hệ thống cảnh báo trong Windows 7

Chắc hẳn bạn đã nhìn thấy hơn một lần cảnh báo của windows 7.Vậy nếu bạn không muốn những cảnh báo đó thì tắt nó đi như thế nào.


1. Bật Control Panel. Tại phần System and Security, chọn Review your computer's status.


2. Tại menu bên trái, chọn Change Action Center settings.


3. Bây giờ bỏ chọn những thông báo mà bạn không muốn nhận trong phần Securtiy messagesMaintenance settings.


4.Cuối cùng nhấn OK.

Share/Save/Bookmark

No comments: