Saturday, August 22, 2009

IBM Rational quản lý vòng đời phát triển phần mềm

Ông Leon Wee, Giám đốc bộ phận phần mềm của IBM Việt Nam, ví phát triển phần mềm như xây một ngôi nhà mà người ta phải lên kế hoạch chi tiết và biết cách quản lý từ nguồn vốn, thiết kế, thi công, kiểm nghiệm...

Hiện nay, 59% các dự án kinh doanh không đạt được một trong những mục tiêu về chi phí, thời gian và phạm vi, thậm chí là không đạt mục tiêu nào nói trên. Bộ công cụ Rationnal của IBM sẽ giúp các công ty gắn kết những khoản đầu tư cho phần mềm với các chiến lược kinh doanh một cách hiệu quả hơn cũng như giúp hạ thấp chi phí và rủi ro.

Rational Insight, giải pháp quản lý đầu tư và quản lý dự án mới, được thiết kế để giúp lãnh đạo doanh nghiệp đo hiệu năng của nhóm làm việc. Được phát triển dựa trên phần mềm Cognos, Rational Insight cung cấp các tiêu chuẩn và thông tin tham khảo giúp doanh nghiệp tìm kiếm nhanh chóng và tập trung vào những vấn đề chủ quan gây chậm trễ hoặc làm chệch hướng dự án, đảm bảo việc hợp tác được thực hiện đúng người, đúng việc, đúng thời gian.

IBM cũng giới thiệu chương trình thử nghiệm (beta) mang tên Rational Focal Point for Project Management với công nghệ Jazz đóng vai trò nền tảng, được thiết kế để loại bớt sai sót gây cản trở dự án.

Ông Leon Wee cho biết họ đang hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học quốc gia TP HCM và Đại học FPT để đưa giải pháp IBM Rational vào đào tạo cho sinh viên CNTT, giúp họ xây dựng và rèn luyện kỹ năng quản lý và phát triển dự án phần mềm.

Share/Save/Bookmark

No comments: