Thursday, July 16, 2009

Let Kaspersky automatically scan USB

Kaspersky version 2010 has added a new feature is the automatic scan for virus on the USB when the users has plugged into the computer.

This conveniently feature help protect your computer before the risk of virus infection spread through the storage mobiles.

Users can set scanning automatically in the Settings option.

Download video instructions perform the task set: http://www.box.net/shared/static/9yuzai0ik6.flv.

Share/Save/Bookmark

2 comments:

Thanh Khoi said...

Hướng dẫn thế này thì người dùng già cả như tôi làm sao học được.

Anonymous said...

Phim này làm wa tuyệt vời rồi bác Thanh Khoi gì ơi. Nếu bác thấy nó hơi nhanh thì nhấn cái nút dừng lại để... nghỉ mệt rồi từ từ mà xem tiếp. Chứ làm sao có thể chiếu chậm rì lại được. Nếu vậy thì lúc đó sợ tụi nhỏ nó lại chê là "Anh này làm phim j mà lề mề quá" :D Tui cũng già như bác nà. Mà học được tuốt. Có cả cái đường link tải video về đó. Bác tải về xem đã lun.