Friday, June 5, 2009

Tắt đèn để coi YouTube rõ hơn

Khi thưởng thức một đoạn clip nào đó, bạn có thể tắt đèn, lúc này đoạn video nổi bật lên sẽ dễ xem hơn.

Đây là một tính năng mới khá thú vị của YouTube được bổ sung từ ngày 02 tháng 06 (2009). Bạn hãy để ý góc trên bên phải của đoạn video, bạn sẽ thấy biểu tượng chiếc bóng đèn. Nếu muốn tắt đèn thì bạn bấm vào nút Turn down the lights, ngược lại thì bạn bấm lần nữa vào Turn up the lights.

Ngoài ra, bạn còn có thể thay đổi kích thích Youtube player bằng cách nhấp vào Change Player Size (nằm kế biểu tượng bóng đèn). Click lần nữa để trở lại bình thường.

Tuy nhiên các tính năng mới này vừa xuất hiện ở những đoạn video clip về cuộc thi Britain's Got Talent.

Share/Save/Bookmark

No comments: