Saturday, May 30, 2009

Miễn phí Microsoft Office Online một năm

Gói ứng dụng văn phòng thế hệ 13 tên Office 14 (tin đồn con số 14 vì Microsoft muốn tránh số 13) được Microsoft đổi thành Office 2010.

Để thúc đẩy điện toán Cloud Computing (máy chủ ảo), Microsoft đã xây dựng một phiên bản Office 2010 chạy trên nền web với các ứng dụng giản lược của các Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPointMicrosoft OneNote.

Tập đoàn phần mềm Mỹ Microsoft chưa tiết lộ người sử dụng bộ Office 2010 trực tuyến có phải trả tiền hay không. ZDNet viết rằng nguồn thu chủ yếu của Office Web Application là từ quảng cáo, giống như Google Documents, hoặc cũng có thể Microsoft sẽ miễn phí dịch vụ Office 2010 trong năm đầu, sau đó sẽ thu phí. Đại diện Microsoft từ chối bình luận.

Mọi thông tin liên quan đến Microsoft OfficeWindows đều được giới người dùng quan tâm vì đây là hai sản phẩm phổ biến thế giới.

Share/Save/Bookmark

No comments: