Saturday, May 30, 2009

Chiếc đồng hồ nửa kỹ thuật số nửa analong

Công ty Humans Since 1982 (Thụy Điển) đã sử dụng kim chỉ giờ, kim chỉ phút của 24 chiếc đồng hồ analog với nhau và tạo ra một chiếc đồng hồ màn hình kỹ thuật số.

Chiếc đồng hồ này có tên Clock Clock sẽ được trưng bày tại viện bảo tàng Röhsska Design Museum ở Thụy Điển trong tháng 06 năm 2009.


Share/Save/Bookmark

No comments: