Tuesday, May 26, 2009

25 mã lập trình nguy hiểm nhất thế giới

Hơn 30 công ty và tổ chức bảo mật, trong đó có Microsoft và Symantec, đã lập danh sách những sơ xuất của các chuyên gia phát triển phần mềm có thể bị tội phạm mạng khai thác và tấn công.

Tổ chức bảo mật SANS Institute Mỹ cho biết nhiều trong số các lỗi này không được giới lập trình đánh giá đúng đắn mức độ nguy hiểm. Đã có 2 đoạn mã gây ra lỗ hổng ảnh hưởng tới hơn 1,500,000 website trong năm 2008.

Danh sách này nhằm cảnh báo cho những người chịu trách nhiệm chính trong thiết kế một hệ thống hay phần mềm cẩn thận và khắc phục sai sót trước khi chuyển giao sản phẩm cho khách hàng.

Xem danh sách 25 lỗi tại đây.

Share/Save/Bookmark

No comments: